همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون با حضور و همراهی اساتید مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت،شبکه هپاتیت کشور، سازمان انتقال خون ایران و دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، کرمان، گیلان، بیرجند و مشهد با حمایت سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. در این سمینار پرفسور سید مؤید علویان با عناوین” مروری بر جدیدترین راهنمای مدیریت هپاتیت بی” و” برنامه های جهانی و ملی حذف هپاتیت سی” سخنرانی ایراد کردند.