داروخانه توتیا

آدرس:تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه بهشهر، ساختمان اداری ۱۴۵

تلفن:۴-۰۲۱۸۸۸۲۰۱۷۳