سمینار ” تازه های تشخیص و درمان هپاتیت بی و سی روزهای ۶ و ۷ شهریور سال ۱۳۹۳ با حضور پروفسور علویان  رئیس شبکه هپاتیت ایران در ساوه برگزار گردید .