کنفرانس علمی یکروزه مشکلات کبد و کیسه صفرا در دوران بارداری ۱۷ آذر سال ۱۳۹۳ با حضور دکتر سید موید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران در بیمارستان نجمیه تهران برگزار گردید .