سمینار یکروزه تازه های هپاتیت بی و سی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ همزمان با هفته سلامت با حضور پروفسور سید مؤید علویان توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر گزار گردید.