با توجه به افزایش قابل توجه تعداد بیماران همودیالیزی، اهمیت کنترل انتقال عفونت و حفظ کیفیت مطلوب زندگی در این بیماران بسیار حائز اهمیت است. آلودگی به ویروس هپاتیت C، شیوع قابل ملاحظه ای در بخش ها و مراکز همودیالیز دارد. در ایران، تعداد بیماران همودیالیزی در سال ۱۳۷۸، ۷۰۶۰ نفر بوده که در مهرماه سال ۱۳۸۵، به ۱۳۰۵۵ نفر رسیده است. با اینکه تعداد افراد دیالیزی در ایران ۷ سال افزایش یافته است، ولی درصد مبتلایان به هپاتیت C در بیماران همودیالیزی در سال ۱۳۸۵ از ۱۴/۴% به ۴/۱۵% رسیده است. این کاهش نشان دهنده تلاش همه جانبه مسئولان، پزشکان و پرستاران و احتمالا افزایش آگاهی بیماران است.