در راستای ریشه کنی هپاتیت سی تا سال ۱۴۱۰ و حمایت از درمان بیماران بی بضاعت، شرکت دارویی درمان آرا، هزینه درمان قطعی ۱۰ بیمار هپاتیت سی را متقبل شد. خوشبختانه، طی سال های اخیر با ورود داروهای تولید داخل و موثر درمان قطعی هپاتیت سی با اثر بخشی تقریبا ۱۰۰ درصد طی یک دوره سه ماهه میسّر گردیده است.

در ایران حدود ۱۸۶۰۰۰ نفر به هپاتیت سی مبتلا می باشند و بنا بر تعهد جهموری اسلامی ایران به سازمان بهداشت جهانی، مبنی بر ریشه کنی هپاتیت سی تا سال ۲۰۳۰(۱۴۱۰ شمسی) تمامی تلاشها بر پایه بیماریابی فعال و درمان بیماران قرار گرفته است. هپاتیت سی بعنوان یک بیماری ویروسی خطرناک که باعث تخریب سلولهای کبدی میشود بیشتر در معتادان تزریقی دیده میشود.