اولین جلسه علمی و آموزشی امید ۱ درتاریخ ۸ خردادماه ۱۳۹۴ در سالن همایشهای رازی با حضور حداکثری بیماران هموفیلی و تالاسمی و با همکاری باشگاه سلامتی امید و شبکه هپاتیت ایران برگزار گردید.پروفسور سید مؤید علویان، بعنوان رئیس شبکه هپاتیت ایران و مؤسس بنیاد بین المللی و غیر دولتی باشگاه سلامتی امید، هدف اصلی از تأسیس این نهاد را ارتقای سطح آگاهی عموم از بیماریهای کبدی بطور خاص و افزایش سطح سلامت جامعه بطور عام بیان نمود و اظهار امیدواری کرد برپایی اینگونه جلسات در آینده نزدیک بتواند نقش موثری در بهبود سطح کیفیت زندگی افراد داشته باشد. در این جلسه، آخرین یافته های علمی به زبان ساده در مورد سلامت و کبد، تاثیر بیماریهای خونی همچون هموفیلی و تالاسمی بر سلامت کبد، نقش تغذیه و ورزش در سلامتی ارائه و با پرسش و پاسخ از سوی حاضران همراه شد.