دهمین همایش باشگاه سلامتی امید روز پنج شنبه چهارم خردادماه ۱۳۹۶در جشنواره سلامت و زندگی در تالار شمس در تهران با حضور پروفسور سیدمؤید علویان با موضوع هپاتیت های ویروسی برگزار گردید.

سخنرانی پروفسور سیدمؤید علویان:
امروز حال هپاتیت در ایران خوب است. حال شما چطور است؟
هپاتیت بی از سال ۱۳۷۳ با واکسیناسیون نوزادان و افراد در معرض خطر ، کنترل شده است و امروز شیوع بیماری در اکثر نقاط کشور به کمتر از ۲ درصد رسیده است. ممنون از شبکه بهداشتی کشور و ممنون از ساخت واکسن در کشور. و هپاتیت بی با درمانهای دارویی قابل کنترل است‌. ممنون از صنعت دارویی بابت ساخت داروهای ضد هپاتیت بی.
هپاتیت سی از سال ۱۳۷۵ و بعد از معرفی روشهای تشخیصی مناسب مورد توجه قرار گرفت. از سال ۱۳۷۵ تمام خونها از نظر هپاتیت سی مورد بررسی قرار می گیرند. ممنون از سازمان انتقال خون بابت تامین خون سالم برای مردم عزیز ایران. و ممنون از اهدای زندگی توسط اهداکنندگان سالم. و اما قصه تلخ اینجا است که اعتیاد دامنگیر جوانان ما شده است و امروزه شایعترین را ابتلا اعتیاد تزریقی است. اما خبری خوش هست که هپاتیت سی قابل درمان است. به همت صنعت دارویی کشور تمام داروهای هپاتیت سی در کشور ساخته شده است و خوشبختانه با قیمت کمتر از یک دهم داروهای خارجی.
امروز حال هپاتیت در ایران خوب است. منطقه اطراف ما درگیر جنگ و نزاع و ناامنی و شیوع چند برابر هپاتیت بی و سی در مقایسه با ایران ولی ما در ایران آن را به زانو دراوردیم و با کمک شما تا ۱۴۱۰ هپاتیت سی را در کشور خود ریشه کن خواهیم کرد.
بیایید با کمک به معتادان، زنان بد سرپرست، و افراد بی بظاعت در کنترل بهتر بیماری نقش آفرینی کنیم. فیلم سازان،هنرمندان،نویسندگان و افراد با فرهنگ این کشور،امروز روز شماست.