یازدهمین همایش باشگاه سلامتی امید روز جمعه پنجم خردادماه ۱۳۹۶در سالن همایش درمانگاه جامع هموفیلی با حضور پروفسور سیدمؤید علویان با موضوع هموفیلی و امید به زندگی با ریشه کنی هپاتیت c برگزار گردید.