دوازدهمین همایش باشگاه سلامتی امید روز ۱۹خردادماه ۱۳۹۷ با حضور جمعی از مدیران مجموعه های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران با حضور پروفسور سیدمؤید علویان با هدف افزایش آگاهی و دانش مدیران مجوعه های ورزشی از بیماریها و تهدیداتی که عموم جامعه و ورزشکاران را مبتلا می سازد برگزار گردید.