سیزدهمین همایش علمی و اموزشی باشگاه سلامتی امید با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷برگزار گردید. این همایش آموزشی با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و نیز با هدف افزایش آگاهی و دانش نسل جوان و در معرض خطر بویژه دانشجویان از بیماریها و تهدیداتی که عموم جامعه و جوانان را مبتلا می سازد برگزار گردید.