جلسه علمی و آموزشی امید۳ درتاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۹۴ در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش با حضور خانوداه بزرگ نیروی انتظامی برگزار گردید. در این جلسه، توضیحاتی جامع در خصوص بیماریهای کبدی رایج به ویژه کبد چرب و هپاتیت های ویروسی به زبان ساده ارائه گردید. در این همایش به نقش موثر تغذیه سالم، ورزش مداوم، ترک دخانیات و الکل و بطور کل اتخاذ سبک زندگی سالم تأکید گردید.