liver

LIVERSIL لیورسیل

شکل دارویی: کپسول خوراکی

موارد مصرف: پایین آورنده قند خون (به عنوان درمان کمکی در دیابت نوع دوم)، درمان حمایتی در بیماریهای التهابی کبد، آسیبهای کبدی و کبد چرب، پایین آورنده کلسترول و تری گلیسرید خون

موارد منع مصرف: تاکنون منع مصرف خاصی برای این گیاه گزارش نشده است. تنها در افرادی که دچار عارضه صفراوی می باشند با مشورت پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی: عارضه خاصی مشخص نشده است. تنها در بعضی افراد ممکن است باعث اسهال خفیف شود.

تداخلات دارویی: در صورت مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کاهنده قندخون یا انسولین، مقدار مصرف این داروها بر اساس میزان قند خون تنظیم شود. سیلیمارین با داروهای مترونیدزول و یوهیمیین تداخل اثر داشته و توصیه میشود همزمان با آنها مصرف نشود.