پیام دکتر علویان

۷ آوریل امسال، روز جهانی تندرستی یا روز جهانی بهداشت با شعار پوشش همگانی تندرستی، فرصت مغتنمی است که بواسطه آن می توان به نقش بی بدیل سیاست های کلان در راستای آموزش جامعه به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای واگیردار همچون هپاتیت های ویروسی از طریق واکسیناسیون و خود مراقبتی اشاره نمود.

این روز مناسبتی است برای تاکید بر تلاش روز افزون در جهت مبارزه با نابرابری های موجود در قشرهای ضعیف جامعه و همچنین تامین و تضمین سلامت و درمان در گروه های آسیب پذیر همچون زنان بد سرپرست، معتادان بهبود یافته، زندانیان و کودکان کار.

بی شک، وظیفه تک تک ماست تا با تلاش بی وقفه در آموزش متخصصین و جامعه بکوشیم تا ضمن ارتقاء سلامت همگانی، بار مالی هزینه های تحمیلی مربوط به خدمات پزشکی و مراقبتی هموطنان را کاهش داده و با گسترش پوشش مناسب بیمه ای، تندرستی را برای همگان فراهم سازیم.

دکتر سید مؤید علویان
استاد و مدیر جامعه جهانی هپاتیت و باشگاه سلامتی امید