این برنامه به همت انجمن های علمی آزمایشگاهیان، مامایی، داروسازی، رادیولوژی، بهداشت حرفه ای، پرستاری ابهر، همپا و کانون سلامت رفتار دانشگاه علوم پزشکی زنجان و حمایت بی دریغ معاونت فرهنگی و امور دانشجویی برگزار گشت.
شروع به کار سمپوزیوم منطقه ای هپاتیت با حدود ۲۵ نفر کادر اجرایی و مدیریتی و ۱۲ سخنران از آذرماه ۹۶ آغاز گشته و در دو روز ۱۰ و ۱۱ اسفند در ۱۰ساعت برگزار گردید.

پرفسور سید موید علویان طی این همایش سخنرانی ای با عنوان” تازه های هپاتیت های ویروسی” ایراد نمودند.