سمینار ” تازه های درمان هپاتیت بی و سی و سلامت خون” روز ۸ آبان سال ۱۳۹۳ با حضور پروفسور علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران در پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار گردید .