سمینار تازه های هپاتیت بی و سی مزمن در تاریخ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه علوم پزشکی ساری برگزار شد. در این سمینار پرفسور سید مؤید علویان، نیز سخنرانی ایراد نمودند .