همایش هپاتیت بی و سی  با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زابل، بسیج جامعه پزشکی، سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ با حضور پرفسور سید مؤید علویان و ایراد سخنرانی ایشان برگزار شد.سپس جناب آقای دکتر علویان به همراه جناب آقای دکتر شرفی بیماران را ویزیت کردند.