کنفرانس علمی یکروزه فن آوری های تشخیص نوین در بیماری های عفونی و تازه های هپاتیت های ویروسی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۵ در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور پروفسور سید مؤید علویان برگزار شد . .همچنین این سمینار، همزمان به صورت کنفرانس علمی  مجازی در سراسر کشور از طریق وبینار به اجرا درآمد