مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،کنفرانس یک روزه هپاتیت های ویروسی را در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با حضور و سخنرانی پرفسور سید مؤید علویان برگزار کرد.