هفتمین کنفرانس بین المللی هپاتیت تهران (thc7) با حضور بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده داخلی و خارجی در سالن همایشهای بین المللی رازی برگزار گردید.