همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از راه خون در تاریخ های ۴-۲ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری جهاد دانشگاهی با حضور و سخنرانی پروفسور سید مؤید علویان برگزار شد.