همایش بیماری های کبدی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور و سخنرانی پروفسور سید مؤید علویان برگزار شد.