همایش هپاتیت های ویروسی بی و سی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک، شبکه هپاتیت ایران و مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه الله در ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ با سخنرانی پروفسور سید مؤید علویان برگزار گردید.