همایش هپاتیت ویروسی دیماه ۹۶ در زاهدان با حضور دکتر سید مؤید علویان برگزار گردید.