همایش هپاتیت ویروسی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم در تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۹۷ با سخنرانی پروفسور سید مؤید علویان برگزار گردید.