سمینار یکروزه تازه های هپاتیت بی و سی در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۵ در سالن همایش های علوم پزشکی بابل با حضور پروفسور سید مؤید علویان برگزار شد .