کنفرانس علمی یکروزه حاملگی و بیماریهای کبدی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ در بیمارستان فوق تخصصی کیش با حضور پروفسور سید مؤید علویان برگزار شد . مچنین این سمینار، همزمان به صورت مجازی در سراسر کشور از طریق وبینار به اجرا درآمد