.

کنفرانس علمی یک روزه هپاتیت سی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان  در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فرشچیان، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۳ با حضور دکتر سید مؤید علویان برگزار شد

عنوان سخنرانی ایشان درما نهای جدید هپاتیتی سی میباشد و پزشکان میتوانند برای دریافت اسلایدهای ایشان تماس بگیرند:

alavian(at)thc(.).ir