کنفرانس پژوهشی- دانشجویی منطقه جنوب غرب در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۵ در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی دزفول با حضور پروفسور سید مؤید علویان برگزار شد .