کنگره هپاتیت ویروسی در آذرماه ۹۶ با حضور دکتر سید مؤید علویان در شهر ساری برگزار گردید.