قرص

کپسولهای کوردیسپس در بسته های ۹۰ تایی کاملا گیاهی بوده و بدون هیچگونه مواد نگهدارنده می باشد

کبد یا بافت liver بزرگترین غده دربدن است که به لحاظ ذخیره مواد انبار بدن بحساب می آید و نسبت به بقیه سلولهای بدن میزان میتوکندریهاش زیادتراست (میتوکندری اندام سلولیست که وظیفه تنفس و انرژی زایی رابرعهده دارد) بخاطرهمین سلامت سلولهای کبد با افزایش انرژی مبحث بسیارمهمیست که موضوع دغدغه پزشکان و ورزشکاران است! محصول کوردیسپس که منشا اصلی آن از یک نوع قارچ است وبدون هیچ مواد نگهدارنده ای این کار را بخوبی انجام میدهد به نحوی که دربیماران کبدی میزان آنزیمهای ALT . AST .را که ناشی از عوارض بیماریهاست به نحو چشمگیری کاهش داده است و از لحاظ انرژی برخلاف محصولات مشابه دربازار که فقط باعث گشاد شدن رگها ورقیق شدن خون میشوند باعث افزایش سطح ATP .می گردد

ترکیبات موجود در cordy ceps بعلت بالابردن فعالیت NK cell و داشتن D – manitol طبیعی و تاثیر مثبت آن بر هپاتوسیتهای کبدی باعث ایجاد hepato protective و adjuant therapy بالایی خواهد شد .لازم به ذکر است که این D – manitol موجود کاملا herbal می باشد وبدون اینکه به سلولهای کلیه فشاری وارد کند باعث جذب آب وایجاد حالت دیورتیک ملایم میشود که این امر منجر به تنظیم فشار انکوتیک بخصوص در بیماران دیابتی میگردد.

کوردیسپس

کوردیسپس بابسته بندی ساده، از لحاظ ترکیبات این دونوع کاملا مشابه هستند وهیچگونه تفاوتی ندارند

درترکیبات کوردیسپس ترکیبی بنام KTH13 وجود دارد که با بلاک کردن رسپتورهای مربوط به grow factor مانع فعالیت PI3K شده وبه پیرو آن عدم فعالیت انزیم caspase 9,3 میگردد که این امر مانع تغییر در DNA سلول سالم وایجاد تومورمیگردد. این ترکیب همچنین از رونویسی وسنتز کلاژن ۱و۳ جلوگیری میکند وسبب می شود که فیبروزیس پیشرفتی نداشته باشد و یا درمراحل اولیه از بروز ان جلوگیری کند

photo_2016-07-11_07-44-05

photo_2016-07-11_07-44-13