سمینار دو روزه ” سلامت خون و بیماریهای منتقله از راه آن”  روزهای ۷   و  ۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۳  با حضور پروفسور علویان ،  رئیس شبکه هپاتیت ایران در شیراز برگزار گردید .