همایش هپاتیت،خاش،پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

پرفسور سید مؤید علویان روز پنجشنبه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ بعد از سمینار زاهدان، در همایش هپاتیت خاش حضور بهم رساندند.

همایش هپاتیت و تازه های درمان،زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷

همایش هپاتیت و تازه های درمان روز پنجشنبه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۸ الی ۱۳ در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با همکاری سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان با حضور جناب آقای پرفسور سید مؤید علویان برگزار شد.

سمینار یک روزه تازه های هپاتیت بی و سی، کردستان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷