دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از راه خون، جهاد دانشگاهی مشهد، آبان ماه ۱۳۹۷

همایش هپاتیت،خاش،پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

پرفسور سید مؤید علویان روز پنجشنبه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ بعد از سمینار زاهدان، در همایش هپاتیت خاش حضور بهم رساندند.

همایش هپاتیت و تازه های درمان،زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷

همایش هپاتیت و تازه های درمان روز پنجشنبه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۸ الی ۱۳ در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با همکاری سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان با حضور جناب آقای پرفسور سید مؤید علویان برگزار شد.