Hepatitis literally means inflammation of the liver that can be caused by various factors, including many drugs, different viruses, autoimmune diseases, and genetic diseases arise. Hepatitis “C” is a liver disease caused by hepatitis “C” virus…

Hepatit luğətdə qaraciyər iltihabı anlamına gəlir və muxtəlif səbəblər o cümlədən dərmanların əksəriyyəti, muxtəlif viruslar, autoimmun və genetiki xəstəliklərdən törədiləbilər. Hepatit C bir nov qaraciyər xəstəliyidir ki hepatit C virusu əsərində meydana gələr. Hepatit C virusu qaraciyər hücrələrində yaşar və qaraciyərin iltihabına ( hepatit ) səbəb olar…

Brochure of HCV in Turkish