Using today’s technology with the launch of low-frequency waves (ultrasound) to liver can be realized it’s stiffness. The degree of liver stiffness has direct association with liver fibrosis and injury. This method is non-invasive…

Gunumuzdə duşuk frekanslı (səs otəsi) dalgaları qaraciyər daxilinəgondərmə teknolojisi ilə onun bərklik səviyyəsini təyin etməkolur. Qaraciyərin bərklik səviyyəsi (fibroz) ,qararlı zədələnməsilə dogru orantılıdır…

Brochure of Fibroscan in Turkish