سمپوزیوم تازه های هپاتیت سی در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ برگزار شد. در این برنامه جناب آقای دکتر مسعود مردانی در ارتباط با موضوع اپیدمیولوژی هپاتیت سی ، جناب آقای دکتر سید موید علویان درباره تشخیص و درمان هپاتیت C در ایران و دکتر ماریو پولچاک (Executive Board of ECCMID) با موضوع تشخیص مولکولی و داروهای جدید هپاتیت سی  ایراد سخنرانی نمودند. در انتها پانلی درباره نکات عملی در درمان هپاتیت سی با حضور سخنران و متخصصین در این زمینه برگزار و موضوع توسط دکتر مسعود مردانی جمع بندی شد

.